560. výročie prvej písomnej zmienky o Devínskej Novej Vsi

08.10.2011 09:30

Významné Devínskonovoveské podujatie s bohatým programom, ktorý spestrí aj náš orchester.