Bratislavský Majáles

30.04.2011 14:00

Bratislava, Hlavné námestie