Deň otvorených dverí ZUŠ na Istrijskej ulici 22

13.05.2011 00:00

V programe DOD našej ZUŠ-ky sa taktiež predstaví aj náš orchester, s rôznymi číslami od 15tej do 19tej hodiny. Tešíme sa na Vašu účasť na tejto každoročnej akcii! 
 

Program bude prebiehať vonku v areáli ZUŠ-ky a v jej priestoroch, v prípade nepriaznivého počasia bude celý program premiestnený do interiéru.