DOD v NR SR

17.11.2011 10:15

Národná rada Slovenskej Republiky, Bratislava, deň otvorených dverí.
Vystúpime na nádvorí bratislavského hradu.