Omša vo Waitovom lome

15.09.2011 18:00

Taktiež tradičné podujatie v DNV na tento sviatok, ktoré bude náš orchester sprevádzať už po druhý rok.