POP Spring

26.03.2012 18:00

Ako hostia vystúpime na koncerte pop hudby ZUŠ na Karloveskej ulici. Samozrejme, v spolupráci so žiakmi tejto školy.
Vodárenské múzeum (Devínska cesta - pri Riviére)