Súťažná prehliadka malých dychových hudieb

04.10.2014 00:00

Celoštátna súťažná prehliadka malých dychových hudieb - krajské kolo, október.
V prípade postupu - celoštátne kolo v Lednických Rovniach v júni 2015.