Sv. omša vo Waitovom lome

15.09.2012 18:00

Na sviatok sedembolestnej Panny Márie je už tradíciou usporiadúvať sv. omšu práve na tomto peknom mieste... a rovnako tradične ju budeme doprevádzať my, spolu so sláčikovým súborom zo ZUŠ Istrijská 22.
Waitov lom - Devínska Nová Ves
bus 28, 128 zast. Devín-záhrady