Akcia KD Karlova Ves

07.05.2013 15:00

Zahráme na spoločenskej akcii organizovanej klubom dôchodcov Karlovej Vsi.
Kultúrny dom Molecova ul., Karlova Ves - BA