(PRIPRAVUJEME...)

 

VLADIMÍR DIANIŠKA             - dirigent
Zorka Mrvová                         - pikola, flauta 1
Elenka Lukešová                     - flauta 2
Martin Ružek                         - klarinet Es
Marta Husseinová                   - klarinet b1, alt saxofón
Slavomír Melicher                   - klarinet b2, tenor a barytón saxofón
Maťka a Miška Gajňákové        - klarinet b
Peťo Čaniga                           - alt saxofón 1
Lenka Molčányiová                  - alt saxofón 1
Timotej Mikluščák                   - alt saxofón 2
Betka Macková                       - alt saxofón 2
Filip Jendruch                         - trúbka b1
Baša Pomsárová                     - trúbka b2
Elenka Šikulová                      - trúbka b3
Janka Novotná                        - trúbka b4, Spev
Vladimir Stukow                      - trúbka b
Deborah Jendruchová              - tenor saxofón, flauta, Spev
Braňo Slivka                           - trombón
Eva Husseinová                       - pozauna, eufónium
Andrej Horváth                        - pozauna, barytón
Števka Tydorová                     - horna
Boris Horínek                          - tuba, basgitara
Jakub Ondejka                        - bicie
Matej Vavro                            - bicie 
Matej Vrábel                           - klavír
Martin Hutta                           - spev, perkusie
Silvia Sekáčová                       - spev, perkusie