Zúčastnili sme sa súťaží:

Dychových hudieb Hečkova Súča v Dolnej Súči: 
- máj 2010- ako nováčikovia sme sa umiestnili v striebornom pásme (DDH) a získali sme ocenenie za najlepšie odohratú povinnú skladbu, čo nás len nadchlo a nakoplo dopredu.
- máj 2012 - už vo vyššej kategórii (MDH) sme sa šťastne umiestnili v zlatom pásme a naša speváčka získala cenu za pozoruhodný spevácky výkon!

Malých dychových hudieb ,,Hrajte mi muziky vesele" vo Vištuku - krajské kolo:
- október 2012 - zlaté pásmo cum laude + postup do celoslovenského kola

Celoštátna súťaž a prehliadka malých dychových hudieb, Lednické Rovne (postup z krajského kola):
- jún 2013 - zlaté pásmo cum laude
                 - cena za najlepšiu dramaturgiu programu
                 - Zorka Mrvová (pikola) ocenená za najlepší inštrumentálny výkon
                  
v skladbe Piccolopolka od A.Hudeca