Devínska Devínskej

06.10.2012 15:00

Akcia MČ Devínska Nová Ves, nám. Jána Kostru.