Deň otvorených dverí

10.05.2013 15:00

Srdečne Vás pozývame na veľkolepý Deň otvorených dverí našej základnej umeleckej školy! 
15:00 - 19:00
ZUŠ Istrijská 22, Bratislava - Devínska Nová Ves