Dobrá novina

26.12.2010 19:00

miesto konania: Jezuitský kostol, Františkánske námestie 4 Bratislava

           vstupné: dobrovoľné