Dobrá novina

27.12.2012 19:00

Dobrá novina je kolednícka akcia spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň programom rozvojového vzdelávania počas celého roka. Jej tradičným vyvrcholením je slávnostný vianočný koncert, ktorého hosťami budeme práve my! Tentokrát u saleziánov na Mamateyovej ul. v Petržalke.