Kytica pozdravov

10.10.2012 16:30

Galaprogram pri udeľovaní ocenenia ,,Senior roka" aktívnym seniorom primátorom mesta Bratislava, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, BA.