Stavanie mája

30.04.2013 17:00

Istrijská ul. (pri bývalej pošte), Devínska Nová Ves, BA