Želaj si!

16.12.2012 16:00

Je názov podujatia, na ktoré je prizvaný i náš orchester. Tento koncert slávnostne otvoríme a vianočne uzavrieme v Primaciálnom paláci v Bratislave